שורשי העברית
Корни иврита
Техподдержка
Тест на определение уровня: Алеф, Алеф+, Бет, Гимель
Этот тест поможет быстро определить ваш уровень владения ивритом и подобрать оптимальный курс: Алеф, Алеф+, Бет, Гимель.

Тест необходимо заполнить самостоятельно, не прибегая к помощи учебников, словарей, друзей и знакомых. Только так мы сможем правильно определить ваш уровень знаний. На его заполнение должно уйти не более 20 минут. Результаты вы увидите сразу, после нажатия на кнопку "Проверить тест".

Начать тест
1. Выберите правильный вариант глагольных форм в предложениях, в каждом из времен:
באולפן המורים (ללמד) והתלמידים (ללמוד) עברית. (Настоящее время)
באולפן המורים לומדים והתלמידים מלמדים עברית.
באולפן המורים מלמדים והתלמידים לומדים עברית.
באולפן המורים מלמדים והתלמידים מלמדים עברית.
באולפן המורים לומדים והתלמידים לומדים עברית.
не знаю
באולפן המורים (ללמד) והתלמידים (ללמוד) עברית. (Прошедшее время)
באולפן המורים לימדו והתלמידים למדו עברית.
באולפן המורים למדו והתלמידים למדו עברית.
באולפן המורים לימדו והתלמידים לימדו עברית.
באולפן המורים למדו והתלמידים לימדו עברית.
не знаю
באולפן המורים (ללמד) והתלמידים (ללמוד) עברית. (Будущее время)
באולפן המורים יְלַמְדוּ והתלמידים יִלְמְדוּ עברית.
באולפן המורים יִלְמְדוּ והתלמידים יְלַמְדוּ עברית.
באולפן המורים יְלַמְדוּ והתלמידים יְלַמְדוּ עברית.
באולפן המורים יִלְמְדוּ והתלמידים יִלְמְדוּ עברית.
не знаю
העבודה (להיגמר) בזמן והוא (ללכת) הביתה ו (להתרחץ). (Настоящее время)
העבודה נגמרה בזמן והוא הלך הביתה ומתרחץ.
העבודה גמרה בזמן והוא אלך הביתה ותתרחץ.
העבודה נגמרת בזמן והוא הולך הביתה ומתרחץ.
העבודה גומרת בזמן והוא אולך הביתה והתרחץ.
не знаю
העבודה (להיגמר) בזמן והוא (ללכת) הביתה ו (להתרחץ). (Прошедшее время)
העבודה תגמור בזמן והוא הלך הביתה ומתרחץ.
העבודה נגמרה בזמן והוא הלך הביתה והתרחץ.
העבודה נגמרה בזמן והוא אלך הביתה ותתרחץ.
העבודה גמרה בזמן והוא אלך הביתה והתרחץ.
не знаю
העבודה (להיגמר) בזמן והוא (ללכת) הביתה ו (להתרחץ). (Будущее время)
העבודה תִיגָמֵר בזמן והוא ילך הביתה ויתרחץ.
העבודה תִיגְמַר בזמן והוא אלך הביתה ויתרחץ.
העבודה תִגמוֹר בזמן והוא ילך הביתה ויתרוחץ.
העבודה נגמרת בזמן והוא אלך הביתה ויתרחץ.
не знаю
2. Выберите правильный вариант согласования существительных с прилагательными во множественном числе:
(לוח) קטנים
לוחות קטנים
לוחיות קטנים
לוחים קטנים
не знаю
(מחט) עבות
מחטיות עבות
מחטות עבות
מחטים עבות
не знаю
(חלון) נקיים
חלונים נקיות
חלונות נקיים
חלונים נקיים
не знаю
(סכין) חדות
סכינים חדות
סכיניות חדות
סכינות חדות
не знаю
(מחבת) כבדות
מחבתיות כבדות
מחבתים כבדות
מחבתות כבדות
не знаю
3. Выберите правильный вариант согласования прилагательных с существительными во множественном числе:
כיסא (רך)
כיסאים רכים
כיסאות רכים
כיסאות רכות
не знаю
כיכר (יפה)
כיכריות יפים
כיכרות יפות
כיכרים יפים
не знаю
דרך (קצר)
דרכים קצרים
דרכים קצרות
דרכות קצרות
не знаю
כוס (מלא)
כוסים מלאים
כוסות מלאים
כוסות מלאות
не знаю
גדר (ארוך)
גְדֵרים ארוכים
גְדֵרים ארוכות
גְדֵרות ארוכות
не знаю
4. Выберите правильный вариант «смихут» (сопряженных словосочетаний):
תלמידים של אולפן
תלמידות אולפן
תלמידי אולפן
תלמידים אולפן
не знаю
חברה של כנסת
חברת כנסת
חברית כנסת
חברה כנסת
не знаю
גלידה של שטראוס
גלידית שטראוס
גלידה שטראוס
גלידת שטראוס
не знаю
יהודים של רוסייה
יהודיים רוסייה
יהודים רוסייה
יהודי רוסייה
не знаю
5. Выберите правильный вариант перевода следующих предложений:
У них (есть) гости. Но гости живут не у них. Они сняли номер в гостинице.
להם יש אורחים. אבל אורחים לא גרים אצלם. הם שוכרים חדר למלון.
יש להם אורחים. אבל האורחים לא גרים אצלם. הם שכרו חדר במלון.
יש להם אורחים. אבל האורחים לא גרים אצלם. הם שוכרים חדר במלון.
אצלם יש אורחים. אבל האורחים לא גרים אצלם. הם שכרו חדר במלון.
не знаю
Вчера Рон весь день провел у врача.
אתמול כל יום רון היה ברופא.
אתמול כל היום רון היה אצל רופא.
אתמול כל היום רון היה לרופא.
אתמול כל יום רון היה אצל רופא.
не знаю
Завтра вместе со своими гостями они поедут на север страны.
מחר יחד עם האורחים שלהם הם ינסעו לצפון הארץ.
מחר יחד עם האורחים שלהם הם נסעו לצפון הארץ.
מחר יחד עם האורחים שלהם הם ייסעו לצפון הארץ.
מחר יחד עם האורחים שלהם הם נוסעים לצפון הארץ.
не знаю
Мы с вами будем встречаться два раза в неделю в определенные дни и часы.
נפגוש אתכם פעמיים בשבוע בימים ושעות מסוימים.
נפגוש אתכם פעמיים בשבוע בימים ושעות קבועים.
ניפגש אותכם פעמים בשבוע בימים ושעות קבועים.
ניפגש איתכם פעמיים בשבוע בימים ושעות מסוימים.
не знаю
Проверить тест